Katastarski poslovi

Prostorni i vlasnički podaci o nepokretnostima (kao što su zemljište, kuće, stanovi, poslovni prostori itd) prikupljaju se, obrađuju, ažuriraju I potom čuvaju u Katastru nepokretnosti koji predstavlja javnu evidenciju. Upravo takve vrste poslova obavlja naša geodetska agencija.

Na ovu oblast utiče veliki broj zakona i podzakonskih akata i način njihovog sprovođenja, pa je za kvalitetno obavljanje ovakvih poslova potrebno i značajno poznavanje važećih propisa, što čini ovu materiju dodatno kompleksnom.

Bilo da je u pitanju uknjižba objekta, legalizacija, parcelacija i obilježavanja granica imovine, ili pak neki od složenijih poslova kao što su utvrđivanje i brisanje tereta uzurpacije, preklapanje i analiza arhivske građe i sl, GEOENGINNERING je svojim dugogodišnjim radom, dokazanim kvalitetom i povjerenjem svih naših klijenata ostao dugogodišnji lider na domaćem tržištu.