Reference

Izvod iz referenci

 • Praćenje objekata u toku izgradnje (FIDIC) Konvektorskog postrojenja COLLEGAMENTO HVDC 1000 MW ± 500 kVcc “ITALIA – MONTENEGRO” u Budvi
 • Geodetske podloge za projektovanje saobraćajnica ( Danilovgrad-Nikšić, Pode-Berane, Spuž-Danilovgrad, Smokovac-Mioska, Ribarevine-Bijelo Polje, Crkvine-Kolašin, gradske saobraćajnice Podgorica, Cetinje, Nikšić, Tivat, Pljevlja…)
 • Geodetske podloge i revizije za brojne mHe (Babino Polje, Jara, Komarača, Đurička1 i 2, Skrbuša, Ljućansko Vrelo, Bukovica, Bijela, Crnja, Drcka, Ljuboviđa, Opasanica, Popča, Ravnjak, Sutorina, Tušina…)
 • 3D Skeniranje i izrada 3d modela – Cetinjska pećina-boginja Filermosa, kompleksne fasade, mašinska postrojenja…
 • Fotogrametrija (novo groblje Podgorica, Šetalište uz rijeku Moraču u centru Podgorice, Deponija KAP, Objekti odbrane u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Baru, Andrijevici i Kolašinu
 • Izrada geodetske podloge u razmjeri 1:500 INSTITUT “SIMO MILOŠEVIĆ” IGALO (20 ha  )- novembar2008.g.
 • Izrada geodetske podloge u razmjeri 1:1000 za potrebe DUP-a opštine TIVAT (20 ha)- mart 2008. g
 • Izrada geodetske podloge u razmjeri 1:500 za potrebe izgradnje ULICE I ŠETALIŠTA “OBALA TARE”, KOLAŠIN (15 ha) – decembar 2008 god.
 • Izrada geodetske podloge u razmjeri 1:250 za potrebe projektovanja HTP PRIMORJE, ŽABLJAK (8 ha) –  april 2008 god.
 • Oskultacije deformacija na potpornim zidovima za dionicu KUFIN, BAR- avgust 2008
 • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade DUP-ova: Zlatica B, Stara Varoš, Rdoje Dakić, Nova Varoš, Momišići, Masline2, Sjeverno rekreativna zona uz obalu rijeke Morače (preko 200h) (2010.g.)
 • Izrada 3D modela postojećih objekata za potrebe rekonstrukcije (zgrada: Ministarstvo finansija, Skupština Crne Gore, blok 25 sa objektima na obali grada hotela Sveti Stefan. (2010.g.)
 • Izrada 3D modela objekata za potrebe  projekta “Uticaj  budućeg mosta Verige na Bokotorski  zaliv“- maj 2009 god.obradjeno (snimljeno) oko 19.000 objekata
 • Eksproprijacija puta manastir Ždrebaonik – manstir Ostrog (mjesto vinići 5km) (2011.g.)
 • brojne druge geodetske podloge i 3D modeli.
 • praćenje objekata u izgradnji
 • brojne eksproprijacije
 • brojni katastarski poslovi